Privacy Policy

Genom att du registrerar dig på racepart.nu eller använder tjänsterna eller webbplatsen, medger du samtidigt att vi behandlar din personliga information i enlighet med de regler och villkor som framgår av denna Privacy Policy) (genom att du tillhandahåller din personliga information medger du samtidigt att denna personliga information behandlas i enlighet med de regler och villkor som framgår av Privacy Policyn)

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Privacy Policyn har utformats med respekt för och i avsikt att skydda våra användares privatliv. Den följer branschens standard för att på ett säkert sätt bevara integriteten och sekretessen av information som insamlas från individer.