Privacy Policy

Genom att du registrerar dig på racepart.nu eller använder tjänsterna eller webbplatsen, medger du samtidigt att vi behandlar din personliga information i enlighet med de regler och villkor som framgår av denna Privacy Policy) (genom att du tillhandahåller din personliga information medger du samtidigt att denna personliga information behandlas i enlighet med de regler och villkor som framgår av Privacy Policyn)

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Privacy Policyn har utformats med respekt för och i avsikt att skydda våra användares privatliv. Den följer branschens standard för att på ett säkert sätt bevara integriteten och sekretessen av information som insamlas från individer.

 

Powered By OpenCart
Ltec Sweden © 2018